about

گروه ساختمانی دژارک از تیمی خلاق، فعال، با تجربه و دقیق در زمینه طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی تشکیل شده است. فعالیت ما از سال 1392 با طراحی و بازسازی آغاز شد. هم اکنون پس از گذشت یک دهه با بیش از یکصدهزارمتربع پروژه مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی در دست طراحی یا اجرا شده، با تجارب بیشتر و اراده ای مصمم به مسیر خود ادامه می دهیم.

با توجه به صنعتی سازی معماری، سرعت ساختمان سازی و توجه به صرفه اقتصادی ساختمان بدون در نظر گرفتن کیفیت‌های لازم، بسیاری از ارزش های واقعی معماری رو به فراموشی نهاده است. گروه ساختمانی دژارک از یک سو با حفظ میراث گذشتگان و تحلیل موشکافانه آن ها، و از سوی دیگر با رویکردی نوگرایانه و اهمیت به سرزندگی فضاها، در طرح های خود کیفیت خاصی به فضاهای معماری می بخشد. اولویت اول ما رضایت کارفرما در کنار به کارگیری اصول معماری برای زیبایی بصری فرم و ایجاد سازه های برترمتناسب با عملکرد ساختمان است. انجام پروژه های متفاوت و متفکرانه همراه با مدیریت هزینه ها در اجرای پروژه، کارهای ما را با کیفیت و خاص ساخته است.

یکی از دغدغه های سازندگان، هماهنگی بین رسته های مختلف دخیل در طراحی و اجرای پروژه هاست. گروه دژارک در تیم خود از مهندسین مجرب در چهار شاخه معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی بهره می برد و هماهنگی بین این رشته ها در داخل خود سازمان انجام می شود. این هماهنگی ها نه تنها در مرحله طراحی آغاز می شوند، بلکه تا پایان اجرا و بهره‌برداری پروژه ادامه می یابند. این امر تداخلات بین رشته ای و هزینه دوباره کاری ها را به حداقل می رساند. بدین ترتیب با کم کردن وظایف از دوش کارفرما، و درعین حال پذیرفتن مسوولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای نقشه های چهار رشته، کارآیی پروژه ها و کیفیت آن ها افزایش می یابد.

ما همواره به دنبال تاثیرگذاری بیشتر در جامعه هستیم و تلاش میکنیم به جای پروژه های بی روح ساختمانی، محیطی آرام و همسو با نیازهای جامعه بسازیم. چشم انداز ما خلق آثار معماری ماندگاراست که در تعامل با محیط اطراف، جامعه و فرهنگ باشند. با تیمی متشکل از متخصصین برجسته، به دنبال تشکیل گروهی پرتوان در طراحی و اجرا، منطبق با استاندارد های جهانی هستیم.

15 پروژه کامل شده
در سراسر ایران
26
پروژه موفق
20
کارفرمای راضی
+110000
متر مربع ساخته شده
CEO FOUNDER

Henry Schneider

Henry graduated from Edinburgh College of Art with a Diploma in Architecture (RIBA Part 2) in 2000. Following a five year period working at Richard Murphy Architects as a project architect he established Henry Schneider Visualisation which, through his constant thrust for research and development and perpetual willingness to share knowledge with the industry through his blogging, rapidly became a world leader in architectural visualisation

CEO FOUNDER

Thomas Muller

Thomas graduated from Edinburgh College of Art with a Diploma in Architecture (RIBA Part 2) in 2000. Following a five year period working at Richard Murphy Architects as a project architect he established Thomas Muller Visualisation which, through his constant thrust for research and development and perpetual willingness to share knowledge with the industry through his blogging, rapidly became a world leader in architectural visualisation

PROJECT VISUALIER

Edward Rockwell

Edward graduated from Edinburgh College of Art with a Diploma in Architecture (RIBA Part 2) in 2000. Following a five year period working at Richard Murphy Architects as a project architect he established Edward Rockwell Visualisation which, through his constant thrust for research and development and perpetual willingness to share knowledge with the industry through his blogging, rapidly became a world leader in architectural visualisation

ASSOCIATE

Melissa Hoffman

Melissa graduated from Edinburgh College of Art with a Diploma in Architecture (RIBA Part 2) in 2000. Following a five year period working at Richard Murphy Architects as a project architect he established Melissa Hoffman Visualisation which, through his constant thrust for research and development and perpetual willingness to share knowledge with the industry through his blogging, rapidly became a world leader in architectural visualisation