کارفرما
آقای فرزادپور
موقعیت
اصفهان، باغ بهشت
سال شروع
1397
مساحت
1600 متر مربع
نوع سازه
بتنی (سقف تیرچه بلوک)
تعداد طبقات
6 طبقه (زیرزمین و 4 طبقه روی همکف)
وضعیت
در حال بهره برداری

مسکونی

مجتمع مسکونی باغ بهشت

پروژه در زمینی شمالی جنوبی با دو طرف معبر قرار دارد. کوچه جنوبی سایت یک و نیم متر نسبت به کوچه شمالی پایین تر است، بنابراین رمپ سواره رو در برابر کوچه جنوبی طراحی شد و بدین ترتیب با کاهش طول رمپ، تعداد پارکینگ بیشتری تامین شد.

هر سه اتاق خواب واحدها از نور شمال بهره می برند و آشپزخانه و سالن از جبهه جنوبی نور می گیرند. این در حالی است که در طرح اولیه یکی از اتاق خواب ها از نور جنوب استفاده می کرد اما با درخواست کارفرما آشپزخانه به جای آن به جبهه ی جنوبی انتقال یافت. یک تراس وسیع با طول مناسب در مجاورت آشپزخانه طراحی شد که علاوه بر بهبود شرایط اقلیمی با جلوگیری از تابش نور شدید به آشپزخانه، امکانات آن را تکمیل می کند. دو اتاق خواب در جبهه شمالی نیز دارای تراس اختصاصی هستند.

در طراحی نما از متریال اصلی آجر و قسمتی چوب استفاده شد تا با ایجاد تنوع، حس و حال نمای کلی ارتقا یابد. نمای شمالی با الگویی ساده و با ابعاد یکسان پنجره و تراس ها طراحی شده است، اما نمای جنوبی با ترکیب حجمی متنوع تر، و با پیش آمدگی تراس همکف، به شکلی پویا درآمده است.

شرح خدمات

  •   طراحی نما
  • طراحی داخلی
  • نظارت بر اجرا

WHAT'S CLIENT
SAY ABOUT PROJECT

The team at Baroque is incredibly dedicated, knowledgeable, and helpful. The finished product was beautiful, and worth every penny. I would absolutely recommend Baroque.
ALEXANDRA DMITROV,OWNER