کارفرما
آقای جباری
موقعیت
شهرک صنعتی مبارکه
سال شروع
1401
مساحت
1050 متر مربع
نوع سازه
فلزی
وضعیت
در حال اجرا

صنعتی

ساختمان اداری کارخانه پروفیل سازی

کانسپت پروژه ساختمان اداری کارخانه پروفیل فولادی اصفهان برگرفته از فرم پذیری ورق فولادی در حین عملیات ساخت پروفیل است. همین امر فرمی پویا در حجم کلی ایجاد کرده است که این پویایی تا عملکردهای فضای داخلی امتداد پیدا کرده است. بدین ترتیب فرمی صنعتی و متمایز از از دل زمین رسته است. ستون های Vشکل نیز یاد آور روییدن از بستر است.

در فضای داخلی ویدی زیبا از طبقه بالا تا گودال باغچه امتداد پیدا کرده است و پله ای پویا در فضای شفاف داخلی آن می چرخد و ارتباط بین طبقات را برقرار می سازد.

چالش های طراحی

  • وجود جرثقیل دروازه ای در مجاورت طرح که فرم و ارتفاع و جانمایی آن را محدود می کرد.
  • محدودیت دید و دسترسی از دو جبهه.
  • دسترسی اصلی از سمت خیابان

نظر کارفرما
در مورد ما

The team at Baroque is incredibly dedicated, knowledgeable, and helpful. The finished product was beautiful, and worth every penny. I would absolutely recommend Baroque.
آقای مصطفی منصوری،مدیرعامل