کارفرما
ایمن آب اسپادانا
موقعیت
شهرک برق و الکترونیک خمینی شهر، اصفهان
سال شروع
1398
مساحت
6500 متر مربع شامل 3000 متر مربع کارگاهی، 3500 متر مربع اداری
نوع سازه
بتنی( سقف وافل)

صنعتی

کارخانه سان نیرو

کارخانه سان نیرو سروش در زمینی به مساحت 4000 متر مربع در دامنه کوه طراحی و اجرا گردیده است . تیم طراحی دژارک با توجه به محدودیت مساحت زمین برای توسعه آتی پیشنهاد طبقاتی در نظر گرفتن کارخانه را به مشتری ارائه کرد. این طرح باعث شکل گیری مجموعه در ساختمانی چند کاربره و منعطف در طبقات شد. طبقات زیرین به منظور تولید و انبارها و طبقات بالا به منظور فضاهای اداری در نظر گرفته شد.

چالش های طراحی و راه کارها

 •  شیب قطری 15 درصد سایت پروژه: استفاده از شیب و دسترسی گرفتن در سطوح مختلف
 • عدم پیش بینی طرح توسعه کارخانه برای 10 سال آینده ( در ابتدا دیدگاه کارفرما تنها ساخت یک سوله بود): طبقاتی کردن پروژه ، اضافه شدن 4000 متر مربع مفید به مساحت کارخانه
 • تغییر کاربری فضای کارگاهی به فضای اداری (طبقه 3) در حین ساخت : جداسازی ورودی ها و ایجاد حیاط 300 متری در طبقه آخر برای فضای اداری (برای تامین نور و تهویه طبیعی )
 • تلفیق فضاهای اداری و کارگاهی در یک ساختمان و دسترسی های جداگانه کارگاهی، اداری و تشریفات : استفاده از دو دستگاه پله و آسانسور شمالی (کارگاهی) و جنوبی (اداری) و جداسازی ورودی ها
 • نبود دید و منظره خوب به دلیل فشردگی پلان برای طبقه اداری : ایجاد کردن یک حیاط مرکزی به مساحت 300 متر مربع در طبقه اداری و بهره گیری مناسب از نور جنوب و شمال و شرق
 • آلودگی صوتی کارگاهی برای کارمندان بخش اداری: تفکیک فضاهای کارگاهی سنگین و سبک نسبت به فضاهای اداری در طبقات (اختصاص طبقه زیر اداری به فضای مونتاژ قطعات سبک)
 •  ارتفاع حداقل 6 متر برای فضاهای تولیدی: احداث نیم طبقه و طراحی ساختمان در سه طبقه اصلی با ارتفاع طبقه همکف 6 متر برای استفاده های کارگاهی و تولیدی با در نظر گرفتن جرثقیل سقفی و حل کردن دستگاه های پله در طراحی
 • جداسازی سیستم های تاسیساتی در طبقات : با توجه به یک دست بودن فضاهای تولیدی و حجم هوای زیاد آن استفاده از سیستم های روفتاپ پکیج با کانال های حجیم به قطر حدود یک متر و در فضاهای اداری استفاده از سیستم چیلر و فن کوئل با موتور خانه مرکزی
 • کمبود آب : استفاده از سیستم های نوین تصفیه فاضلاب با ایجاد کردن دو شبکه فاضلاب (خاکستری و سنگین) و استفاده از آب تصفیه شده در فلاش تانک ها و فضای سبز کارخانه

چالش های اجرایی و راه کارها

 • اختلاف ارتفاع 7 متری ابتدا و انتهای زمین : 7000 متر مکعب خاک برداری، 3500 متر مکعب خاک ریزی و ایجاد دیوارهای حائل بتنی (با ارتفاع دو الی هفت متر) برای حفظ خاک های محدوده زمین پروژه و همسایه ها
 •  اجرای سقف های سازه بتنی با ارتفاع شش و نیم متر : کفراژ بندی به صورت یکپارچه به ارتفاع شش متر
 • اجرای دیوار های حائل بتنی به ارتفاع 6 متر به صورت یک پارچه : استفاده از اکیپ های اجرایی پل ساز در پروژه و ارائه راهکار مونتاژ کردن قالب های فلزی بر روی زمین به صورت پانل های 6 در 6 متر و سپس بلند کردن آن توسط جرثقیل به صورت یک جا در دو طرف دیوار و فیکس کردن آن و سپس بتن ریزی از ارتفاع 6 متری با رعایت الزامات آیین نامه (ویبره دیوار توسط شخص در جرثقیل بسکت)
 • عبور کانال های تاسیساتی به قطر یک متر از پشت بام به طبقه همکف برای تهویه مطبوع سالن های کارگاهی : طراحی و اجرای کانال های هواساز بر روی نما و عبور دادن آن در سطوح مختلف به داخل کارگاه های تولیدی

نظر کارفرما
در مورد ما

The team at Baroque is incredibly dedicated, knowledgeable, and helpful. The finished product was beautiful, and worth every penny. I would absolutely recommend Baroque.
مهندس عرفانی مقدممدیرعامل